Mangold rekryterar Head of Compliance

Mangold Fondkommission AB ("Mangold" eller "Bolaget") har rekryterat Fredric Ardrot som Head of Compliance. Fredric påbörjar sin anställning senast den 12 februari 2015.

Stockholm, 2014-11-12

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom fem affärsområden; i) Aktiehandel, ii) Corporate Finance, iii) Emissionstjänster, iv) Kapitalförvaltning och v) Market Making. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ OMX Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ OMX First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant, 08-463 80 00, www.penser.se.

Bifogade filer

mangold_press_141112.pdf

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380