Mangold rekryterar Head of Compliance

Mangold Fondkommission AB ("Mangold" eller "Bolaget") har rekryterat Gustav Guthenberg som Head of Compliance.

Gustav har flerårig erfarenhet från såväl Finansinspektionen som Finansdepartementet. Gustav påbörjar sin anställning senast den 8 augusti 2016.

Stockholm, 2016-05-02

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom sex affärsområden; i) Corporate Finance, ii) Emissionstjänster, iii) Market Making, iv) Pension- och Kapitalrådgivning, v) Strukturerade Investeringar samt vi) Värdepappershandel. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser och 08- 463 80 00, www.penser.se. Pareto Securities AB är likviditetsgarant åt Mangold.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380