Mangold listar tidigare utgivet förlagslån

Mangold AB (publ) ("Mangold") noterar tidigare utgivet förlagslån ("Obligationen") om 16 MSEK med ram upp till 40 MSEK.

Instrumentet, Subordinated Fixed Rate Tier 2 Bonds due 2026, kommer att handlas under ISIN: SE0008405872.

Obligationen tas upp till handel 15 februari 2019 på Nasdaq First North Bond Market och löper ut den 1 juni 2026.

Obligationen handlas i inkrement om 10 000 SEK och har en ränta om 7 % per år som utbetalas per 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december.

Mangold väljer att lista obligationen för att använda kapitalet till bolagets löpande verksamhet, möjliggöra för förvärv av ytterligare verksamhet och i övrigt stärka Mangolds finansiering. Syftet med att lista obligationen på First North Bond Market är även att bredda investerarbasen. I samband med detta publicerar Mangold en ny bolagsbeskrivning som bifogas till detta pressmeddelande.

Stockholm, 14 februari 2019

För frågor kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
VD, Mangold Fondkommission
08-5030 1559

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, [email protected]) och Pareto Securities är likviditetsgarant.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380