Mangold har mottagit krav

Mangold Fondkommission AB("Mangold") har mottagit ett krav från ett antal långivare om att Mangold ska medge ersättningsskyldighet med anledning av en bryggfinansiering som Mangold arrangerat. Långivarna har lånat ut 19 450 000 kronor till Albert Hansson Finans och Fastigheter AB som har försatts i konkurs. Det är oklart i vad mån utdelning kan påräknas i konkursen.

Mangold bedömer kravet vara grundlöst och avser att tillbakavisa det.

Stockholm, 9 maj 2019

För frågor kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
VD, Mangold AB (publ)
08-5030 1559 

Denna information är sådan som Mangold AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl.10.30 CEST.

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, [email protected]) och Pareto Securities är likviditetsgarant.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380