Fortsatt uppgång för Mangolds Stiftelseportfölj under februari

Mangold Fondkommissions Stiftelseportfölj ökade med 2,6 procent under februari. Portföljen, som består av aktier, hedgefonder, och räntepapper slog därmed för andra månaden i rad sitt jämförelseindex och sedan årsskiftet har Stiftelseportföljen avkastat 9,1 procent.

"Vi har viktat ner aktieexponeringen efter att vår tro på en januarieffekt visade sig stämma", säger Magnus Rosén, förvaltare på Mangold och ansvarig för portföljen, som är ett populärt alternativ för stiftelser och pensionsavsättningar.

I mitten av februari minskade förvaltarna portföljens exponering mot aktier då Stockholmsbörsens OMXS30-index stigit dryga 10 procent sedan årsskiftet. Magnus Rosén nämner tre anledningar till den starka börsrekylen - den nedtrappade handelskonflikten mellan USA och Kina, starkare än väntade kvartalsrapporter och försiktiga kommentarer från den amerikanska centralbanken Federal Reserve om eventuella räntehöjningar. Aktieinnehavet i portföljen står nu för 33 procent efter en halvering av vissa innehav.

"Vår uppfattning är att det endast kommer att bli mindre uppgångar för börsen i år men att stora kast kvarstår. Därför är det mest troligt att vi under de närmaste månaderna ökar exponeringen mot räntemarknaden", säger Rosén.

Under de 68 månader som Stiftelseportföljen förvaltats har avkastningen överstigit jämförelseindex nära 70 procent av månaderna. Portföljens jämförelseindex består av lika delar statsobligationer, hedgefondindexet HFRX samt Stockholmsbörsens OMXS30-index.

Mangolds stiftelseportfölj ska över tid ha likaviktade delar av räntebärande värdepapper, aktier och hedgefonder med syftet att skapa stabil avkastning till låg risk, och därmed vara ett alternativ till mindre riskvilligt kapital för stiftelser och pensionsavsättningar. Exponeringen mot de tre olika tillgångsslagen får ökas eller minskas med 10 procent.  

För mer information om Stiftelseportföljen och Mangold Fondkommissions andra produkter, vänligen kontakta oss på [email protected] eller 08-50301550.

Stockholm, 8 mars 2019

För frågor kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
Verkställande direktör
08-5030 1559

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, [email protected]) och Pareto Securities är likviditetsgarant.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380