Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 2016

Aktieägare i Mangold AB (publ) ("Mangold") med ett ägande motsvarade 67,0 procent av röster och kapital kommer att föreslå nyval av Fredrik Sjöstrand och omval av Marie Friman, Ann-Marie Thörn och Per Åhlgren till årsstämman 2015. Per Åhlgren kommer att föreslås som styrelsens ordförande.

Fredrik Sjöstrand har gedigen kunskap och erfarenhet från den finansiella sektorn och styrelsearbete. Fredrik har varit anställd på såväl Bear Stearns samt Svenska Handelsbanken. Fredrik driver idag Skandinaviska Kreditfonden.

Stockholm, 2016-04-29

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom sex affärsområden; i) Corporate Finance, ii) Emissionstjänster, iii) Market Making, iv) Pension- och Kapitalrådgivning, v) Strukturerade Investeringar samt vi) Värdepappershandel. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser och 08- 463 80 00, www.penser.se. Pareto Securities AB är likviditetsgarant åt Mangold.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380