WeSC - Tvärnit under pandemin - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar WeSC

WeSC:s försäljning minskade under det andra kvartalet som en följd av den pågående pandemin. Den nordamerikanska marknaden, där bolaget har merparten av sin försäljning, har under perioden varit nedstängd. Intäkterna minskade med 50 procent till 3,3 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Åtgärder för att sänka kostnader har även genomförts vilket minskat förlusten.

Mangold har valt att skjuta försäljningsprognoserna ett hack framåt i tiden vilket medför sänkta prognoser. Bolaget är i en turn-around som kan komma kräva kapitaltillskott. Europamarknaden ska nu bearbetas och global e-handel ska rullas ut.

Trots tuffare tider bedömer Mangold att kostnadsåtgärder och ändrade försäljningskanaler bör ge ett lyft och att bolaget kan visa vinst under 2021. Enligt vår DCF-värdering får vi ett värde på 3,30 kronor, en uppsida på 70 procent. Att investera i WeSC medför hög risk men samtidigt finns uppsida i aktien när väl försäljningen tar fart.

Torsdag 27 augusti 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight:

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.