TopRight Nordic - Lysande investering - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på TopRight Nordic

Mangold tar upp bevakning av holdingbolaget TopRight Nordic (TopRight) med rekommendationen Köp och en riktkurs på 15,75 kronor per aktie på 12 månaders sikt. TopRight består av dotterbolag inriktade på byggnadskonstruktion och tekniklösningar. Bolaget kan således nå en konkurrenskraftig position genom att förmedla en unik helhet och kundanpassade lösningar, vilket ger långsiktiga relationer. Med välkända varumärken som kunder har bolaget positionerat sig rätt på sina marknader. Mangold ser även att dörrarna till ytterligare affärer kan öppnas.

TopRights dotterbolag har utvecklat lösningar som spänner brett över områden som varumärkesexponering och företagsprofilering, konstruktion samt energisnåla möjligheter för affärsmiljöer. Den här typen av tjänster har stor potential och marknaden spås växa.

Mangold har värderat TopRight med en DCF-modell, vilket ger en riktkurs per aktie om 15,75 kronor och en uppsida på cirka 80 procent. Med en välfylld kassa anser vi att TopRight står inför en tillväxtresa. Vi spår att bolaget kan växa med 20 procent i genomsnitt per år (exklusive förvärv) under prognosperioden då bolagets marknader är i sin linda och det finns det potential till att ta marknadsandelar.

Torsdag 17 december

KONTAKT

Analyst, Insight:
Fia Andersson
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5098

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.