Scandinavian Health Innovations - Frisk verksamhetsutveckling - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations

Mangold ser positivt på Scandinavian Health Innovations försäljningstillväxt, där omsättningen under det första kvartalet 2021 uppgick till 2,9 miljoner kronor. Bolaget har ökat sin försäljning 14 kvartal i rad.

Mangold ställer sig optimistiskt till Scandinavian Health Innovations förvärvsutveckling. Under det första kvartalet förvärvades utbildningsbolaget Holistic Health Academy som väntas omsätta 45 miljoner kronor 2025.

Mangold utgår ifrån en Sum-of-the-Parts-värdering baserad på SHI:s aktieportfölj. Det ger ett motiverat värde i SHI om 28,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt, motsvarande en uppsida om cirka 170 procent.

Måndag 24 maj 2021

KONTAKT

Analyst, Insight:
Emil Ohlsson
[email protected] 
+ 46 (0) 8 5277 5023

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer : Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.  Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.