Parans Solar Lighting - Storaffärer i sikte

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting

Parans Solar Lightings affär har under resans gång förändrats då bolaget styrt sin verksamhet mot större affärer där ledtiderna är långa. Ett exempel är ett tunnelprojekt i Nederländerna. I takt med att bolagets partnernätverk byggs ut har orderboken fyllts på och antalet potentiella affärsmöjligheter ökat till ett värde om 50 miljoner kronor.

Parans har kommit mycket långt i förhandlingarna med en kinesisk potentiell partner. En avsiktsförklaring gjordes i november kring utveckling av smarta lyktstolpar med 5G-teknik. Affären väntas kunna slutföras innan årsskiftet. En sådan affär skulle medföra ett rejält lyft för bolagets kommande intäkter Detta kan på sikt resultera i ett nytt affärsområde för Parans vid sidan av solljusprodukter i fastigheter.

Vårt basscenario, baserat på en DCF-värdering, ger ett värde på aktien som uppgår till 2,27 kronor. Det medför en uppsida på 70 procent från nuvarande kursnivå.

Tisdag 26 november 2019

Kontaktuppgifter till Mangold Insight. 

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight:
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer:
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.