Parans Solar Lighting - Islossning allt närmare

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting 

Parans Solar Lighting har gjort stora framsteg i sin produktutveckling. Bolaget har lanserat en ny version av sitt SP4-system, som leder solljus via fiberoptiska kablar in i fastighetsbyggnader. Detta nya system är ett stort steg framåt då prestandan ökat med dubbelt så många ljuspunkter. Mangold bedömer att Parans har en mer attraktiv produkt som dessutom kan integreras med andra system som finns i fastigheten.

Parans har kommit långt i förhandlingarna med sin kinesiska partner. Processen med ett avtal löper på. En affär kan innebära att det kinesiska bolaget väljer att direktinvestera i Parans och att ett dotterbolag upprättas i Kina. En direktinvestering väntas stärka bolagets balansräkning.  

Vi har justerat våra prognoser något uppåt under kommande år. Dels ser vi att Parans har en mognare produkt och att en partner från Kina kan skapa stora värden i bolaget. Enligt vår DCF-värdering erhålls ett motiverat värde på 2,55 kronor per aktie, en uppsida på över 150 procent. Detta DCF-värde är högre än tidigare uppdatering då det uppgick till 2,27 kronor. Att investera i Parans medför hög risk och vi framhåller att bolaget har karaktären av att vara ett förhoppningsbolag.

Onsdag 5 februari 2020 

Kontaktuppgifter till Mangold Insight

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight:
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer:
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.