Inhalation Sciences - Större marknadspotential lockar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences

Pandemin fortsätter att sätta spår för Inhalation Sciences. Under det första kvartalet 2021 halverades bolagets försäljning till 2,8 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Bolaget har via ett förändrat arbetssätt bearbetat nya potentiella kunder och har ett 10-tal offerter ute. Nya marknader som USA och Asien väntas även kunna leda till att kundbasen ökar framöver. I tillägg väntas den kliniska studien för valideringen av PreciseInhale komma igång innan sommaren. Detta öppnar upp en betydligt större marknad i tillägg till den prekliniska marknaden.

Mangold har valt att väga in möjligheten till ökad försäljning från 2022 och framåt med fler sålda PreciseInhale till följd av en potentiellt större marknad. Vi har även räknat med fler CRO-kontrakt framgent för IRS-verksamheten. Mangold bedömer att bolaget bör kunna generera fler affärer i takt med att samhället öppnar upp när pandemin klingar av. För 2021 bör bolaget kunna nå intäkter på 16,5 miljoner kronor vilket är i linje med dess målsättning om 15-20 miljoner kronor. Break-even väntas nås under 2022.

Mangold ser uppsida i aktien utifrån en värdering med DCF-modell. Riktkursen har satts till 18 kronor vilket motsvarar en potential på över 100 procent. Kommande triggers i aktien utgörs av att bolaget börjar få in fler order på PreciseInhale och att den kliniska studien för PreciseInhale kan komma igång. 

Torsdag 20 maj

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.