Inhalation Sciences - Starkt trots Covid-19 - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences

Inhalation Sciences har haft en stark inledning på året trots Covid-19 även om det andra kvartalet blev något mer dämpat. Bolaget är beroende av att träffa kund vilket försvårats i och med pandemin. Under det andra kvartalet uppgick bolagets intäkter till 2,4 miljoner kronor vilket tillsammans med det första kvartalet resulterat i en omsättning på över 8 miljoner kronor.

Mangold har valt att skjuta fram prognoserna ett hack utan några större förändringar. Bolaget har stärkt sin position med fler samarbeten och tecknat distributionsavtal vilket gör att vi räknar med att försäljningen tar fart i slutet av året.

Mangold ser uppsida i aktien. Utifrån ett basscenario sätts riktkursen till 19 kronor. Det ger en uppsida i aktien på närmare 70 procent.

måndag 31 augusti

Kontaktuppgifter till Mangold Insight:

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.