Hoodin - Vinden vänder - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Hoodin

Hoodin, som utvecklat en plattform för bevakning av digitalt innehåll, har upplevt en ökad efterfrågan i slutet av det tredje kvartalet. Allt fler medicinteknik- och läkemedelsbolag ser sig just nu om efter verktyg som stöd för att bevaka publicitet kring sina egna produkter då det nya europeiska regelverket MDR, som kommer att kräva det, träder i kraft nästa år. Till följd av det märker Hoodin ett högt intresse från kunder och partners som vill teckna en licens eller ingå samarbeten. Hoodin anställer därför just nu för att stärka upp inom sälj- och affärsutveckling.

Hoodin har under året inriktat sig på enbart licensförsäljning vilket skapar stabila och återkommande intäkter samt bidrar till skalbarhet. Bolaget etablerar även en enhet för försäljning i Storbritannien och Irland, länder med stora lokala marknader och potentiella bolag att adressera. Expansionen sker via konsulten Nicholas Wells som har lång erfarenhet och ett stort nätverk, vilket vi ser som positivt.

Mangold spår fortsatt att det är först 2021 som en avsevärd förändring kommer ske i försäljningstillväxt för Hoodin. Vi upprepar vår riktkurs om 10,70 kronor per aktie.

Onsdag 18 november

Kontaktuppgifter till Mangold Insight:

Analyst, Insight:
Fia Andersson
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5098

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.