Game Chest Group - Spelbolag kan överraska - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Game Chest Group

Mangold inleder bevakning av Game Chest med rekommendationen Köp och riktkursen 17,70 kronor på 12 månaders sikt. Game Chest är ett spelutvecklingsbolag med bred produktportfölj inom gaming och e-sport. Bolagets huvudsegment består till största del av olika spelplattformar med abonnemangstjänster. Spelare kan på dessa plattformar prenumerera på spelutskick av okänd karaktär och på så sätt få chans till dyra kvalitetsspel till rabatterat pris. Mangold bedömer att Game Chest, med sina unika spelplattformar och diversifierade erbjudanden har bra möjlighet att expandera på den växande marknaden för gaming.

Bolaget väntas öka sin försäljning i takt med att de tar marknadsandelar och över tid gör kostnadsbesparingar. Mangold räknar med en försäljningstillväxt för bolaget om 150 procent för 2021 med stöd av främst spelplattformarna. Mangold ser även att Game Chest kommer kunna visa vinst 2021. Möjligheterna för att endast ta en mikroandel av den globala spelmarknaden bedöms som stor.

Mangold har valt att värdera Game Chest med en DCF-modell. Basscenariot från modellen ger en riktkurs på 17,70 kronor och en uppsida om 150 procent.

Onsdag 31 mars 2021

KONTAKT

Anton Gomez
Junior Analyst, Insight
[email protected]
Mobil: +46 7 3866 4606 

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.