Fantasma Games - Goda chanser till vinst - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Fantasma Games

Mangold inleder bevakning av Fantasma Games och rekommenderar Köp med riktkursen 60,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Fantasma är verksamma inom spelbranschen där de producerar och utvecklar slots med inflytande från dataspelsvärlden. Bolaget hade vid slutet av 2020 lanserat elva spel som distribueras genom 150 operatörer internationellt. Mangold bedömer att Fantasma, med sin låga kostnadsbas och unika nisch från dataspelsvärlden, har goda förutsättningar att nå en bra tillväxt och bli lönsamt över tid.

Fantasma bedriver största delen av sin verksamhet i Europa där 25 procent av intäkterna genereras från online-kasinos. Det är en fördelning som väntas öka till 34 procent till och med 2025 och därmed är bolaget väl positionerat att ta marknadsandelar.

Mangold har värderat Fantasma med en DCF-modell. Givet modellens basscenario väntas bolaget visa vinst redan under 2022 till följd av lyckade spellanseringar och internationell spridning genom nya samarbetspartners. Riktkursen sätts till 60,00 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om drygt 68 procent från dagens kurs.

Fredag 23 april 2021

KONTAKT

Anton Gomez
Junior Analyst, Insight
[email protected]
Mobil: +46 7 3866 4606 

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer : Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.