Fantasma Games - Fortsatt chans till vinst - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Fantasma Games

Fantasma Games, utvecklaren av digitaliserade kasino-spel, inledde året med 69 procent ökning i nettoomsättning jämfört med samma period året innan. Tillväxten har till stor del drivits av samarbetet med Relax Gaming som under kvartalet utökades till 19 nya operatörer och lanseringen av det nya kasino-spelet Elemento.

Fantasma har under kvartalet även signerat viktiga partnerskap med speldistributörerna Scientific Games och Qtech Games för främst den amerikanska respektive den asiatiska marknaden.
Bolaget bedöms därmed vara på god väg att nå sitt strategiska mål om att nå ut till över 250 operatörer på tre kontinenter till och med 2023.

Mangold upprepar riktkursen 60,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt, motsvarande en uppsida om cirka 65 procent.

Måndag 24 maj 2021

KONTAKT

Anton Gomez
Junior Analyst, Insight
[email protected]
+46 7 3866 4606 

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer : Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.