Eurobattery Minerals - Gruvbolag redo för elbilsboom

Mangold rekommenderar köp i Eurobattery Minerals

Mangold inleder bevakning av gruvbolaget Eurobattery Minerals med rekommendationen Köp och en riktkurs på 106 kronor per aktie i ett tolv månaders perspektiv. Eurobattery Minerals är ett  gruvbolag med fokus på att miljövänligt och hållbart producera nödvändiga metaller för den europeiska batteri- och elbilsmarknaden. Mangold gör bedömningen att Eurobattery Minerals har stora möjligheter att bli en framgångsrik leverantör av metaller till batteriindustrin på grund av stark tillväxt av elbilar, hårda konsumentkrav och liten konkurrens.  

Eurobattery Minerals är ett av få gruvbolag som kan uppfylla alla krav från den europeiska bilindustrin vad avser metaller för batteritillverkning. Att elbilar fram till idag har levererats med batterier som har tillverkats på ett miljömässigt skadligt sätt är inget som bilkonsumenter förväntas acceptera i fortsättningen. Europeisk bilindustri är medveten om detta och kommer därför att tillse att alla batterier från europeiska tillverkare kommer att vara grönmärkta.

Vår kassaflödesvärdering uppgår till 1,000 miljoner kronor eller 106 kronor per aktie vilket inkluderar en rejäl reduktion för risken i detta tidiga projekt. Vi kan konstatera att Eurobattery Minerals-aktien har en stor uppsida. De kommande slutgiltiga borresultaten från Corcel kommer att vara en viktig katalysator för aktien eftersom bolaget då kan ta ett viktigt kliv framåt och närma sig produktionsstarten.

Måndag 20 januari 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight:
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag. 

Disclaimer:
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.