ArcAroma - Smakfull tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold analyserar ArcAroma

Mangold ser uppsida i teknikbolaget ArcAroma och sätter riktkurs på 30 kronor per aktie på 12 månaders sikt. ArcAroma har utvecklat en teknologi som möjliggör ökad extraktion och förlängd hållbarhet vid produktion av bland annat olivolja och juice. ArcAromas teknologi är både värdeskapande ur ett kommersiellt perspektiv genom förbättrad effektivitet i produktionen samt ur ett hållbarhetsperspektiv via minskat svinn.

Cept-teknologin som ArcAroma har utvecklat har många potentiella användningsområden inom både foodtech och cleantech. Längst har bolaget kommit med produkten olivecept som finns ute hos ett antal referenskunder. Marknaden för olivecept bedöms vara värd runt 14 miljarder kronor. Även produkten juicecept finns ute hos referenskunder och har likt olivecept en målmarknad i miljardklassen vid full penetration. 

Mangold bedömer att ArcAroma har goda chanser att skörda frukterna av lyckade utvärderingsavtal med referenskunder under 2021 och framåt. Bolaget har även möjligheter att bredda sitt produktsortiment cept. Mellan 2021 och 2025 bedömer vi att bolaget ökar sin försäljning med över 60 procent per år i snitt för att nå drygt 277 miljoner kronor 2025. Mangold spår att bolaget når breakeven 2022. DCF-värdering ger ett motiverat värde om 30 kronor per aktie vilket utgör vår riktkurs och motsvarar en uppsida i aktien på närmare 130 procent.

onsdag 11 november

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.