Reviderat förslag till utdelning

På grund av den osäkerhet som covid-19 har skapat har styrelsen valt att revidera utdelningsförslaget för 2020. Inför stämman den 2 april 2020 föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kr per aktie samtidigt som avsikten fortfarande är att dela ut totalt 10,00 kr per aktie under 2020.

Kommentar från styrelseordförande

Med anledning av rådande osäkra marknadsläge har bolagets enda hyresgäst Upplands Motor aviserat önskemål om hyreslättnader för årets andra och tredje kvartal för att säkerställa sin likviditet. Bolaget för just nu konstruktiva diskussioner med hyresgästen om att hitta en lösning som gynnar båda parter och vi har förhoppningar om att inom den närmsta tiden komma fram till en överenskommelse. Av försiktighetsskäl och för att ha en ökad flexibilitet under dessa osäkra tider har vi därför valt att revidera utdelningsförslaget. Styrelsen har som ambition att, om förutsättningarna medger, föreslå att en extra bolagsstämma senare under året fattar beslut om extrautdelning upp till 5,00 kr per aktie, att utbetalas vid ett eller två tillfällen.

Nytt förslag till beslut beträffande vinstdisposition

I kallelsen till årsstämma har Mälaråsen AB (publ):s styrelse föreslagit en utdelning om 10 kr per aktie med utbetalning vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar (innebärande 2,50 kr per aktie per utbetalningstillfälle och med avstämningsdagar den 6 april 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 och 30 december 2020). Istället föreslår nu styrelsen att årsstämman den 2 april 2020 beslutar om att det av tillgängliga vinstmedel om 225 408 877 kr utdelas ett belopp om 5,00 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 13 450 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid två tidpunkter under året med två lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 2,50 kr per aktie betalas, således totalt 6 725 000 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 6 april 2020 och 30 juni 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

[email protected]

Oskar Wigsén, Business Manager, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

[email protected]

Mälaråsen AB (publ) i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor AB som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Mälaråsen

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Webbplats
www.malarasen.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Mälaråsen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]