Mälaråsen AB delårsrapport januari - september 2021

Tredje kvartalet juli - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 069 tkr (15 027)
 • Driftnettot uppgick till 15 012 tkr (14 973), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,6 %
  (99,6)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 764 tkr (11 129)
 • Periodens resultat uppgick till 8 769 tkr (10 045) motsvarande 3,3 kr per aktie (3,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 543 tkr (19 604)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 117 400 tkr (1 004 700)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,1 ggr (4,6)
 • Belåningsgraden uppgick till 51,5 % (57,8)
 • NRV uppgick till 214,2 kr (167,8)

Perioden januari - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 45 205 tkr (45 080)
 • Driftnettot uppgick till 45 032 tkr (44 629), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,6 %
  (99,0)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 32 180 tkr (33 524)
 • Periodens resultat1 uppgick till 47 511 tkr (17 297) motsvarande 17,7 kr per aktie (6,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 53 767 tkr (30 259)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 117 400 tkr (1 004 700)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,6)
 • Belåningsgraden uppgick till 51,5 % (57,8)
 • NRV uppgick till 214,2 kr (167,8)

1Orealiserade värdeförändringarna, förvaltningsfastigheter, uppgick under perioden till 22 800 tkr (-15 500)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB

+46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Oskar Wigsén, tf verkställande direktör, Mälaråsen AB

+ 46 (0) 402 53 82

[email protected]

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2021.

För mer information gällande Mälaråsen AB, vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com 


Om Mälaråsen

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Webbplats
www.malarasen.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Mälaråsen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]