Mälaråsen AB (publ) delårsrapport januari - september 2019

Tredje kvartalet juli - september 2019

  • Hyresintäkterna uppgick till 14 789 tkr (14 461)
  • Driftnettot uppgick till 14 569 tkr (13 928), vilket resulterade i en överskottsgrad på 98,5 % (98,2)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 960 tkr (10 138)
  • Periodens resultat uppgick till 11 002 tkr (7 919) motsvarande 4,1 kr per aktie (2,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 630 tkr (9 138)
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-09-30 till 1 014 000 tkr (952 600) en ökning om 37 800 tkr (0) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om 976 200 tkr.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,3)
  • Belåningsgraden uppgick till 58,1 % (62,9)
  • EPRA NAV uppgick till 166,7 kr (138,1)

Perioden januari - september 2019

-         Hyresintäkterna uppgick till 44 367 tkr (43 382)

-         Driftnettot uppgick till 43 576 tkr (42 849), vilket resulterade i en överskottsgrad på 98,2 %
(95,2)

-         Förvaltningsresultatet uppgick till 32 779 tkr (31 352)

-         Periodens resultat uppgick till 60 398* tkr (29 593) motsvarande 22,5 kr per aktie (11,0)

-         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 434 tkr (27 920)

-         Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-09-30 till 1 014 000 tkr

(952 600) en ökning om 37 800 tkr (0) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om

976 200 tkr.

-         Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 ggr (4,4)

-         Belåningsgraden uppgick till 58,1 % (62,9)

-         EPRA NAV uppgick till 166,7 kr (138,1)

*Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 37 800 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 0 tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

[email protected]

Robin Englén, verkställande direktör, Mälaråsen AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected]

Mälaråsen AB (publ) i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor AB som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2019.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Mälaråsen

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Webbplats
www.malarasen.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Mälaråsen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]