Halvårsrapport jan-juni 2 2020

Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma under september 2020 för att besluta om extra utdelning i enlighet med det ursprungliga förslaget som lades fram i kallelsen till årsstämman 2020. Detta innebär att ytterligare 5,0 kr per aktie kommer att delas ut vid två tillfällen under året.

Andra kvartalet april - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 026 tkr (14 789)
 • Driftnettot uppgick till 14 911 tkr (14 361), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,2 % (97,1)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 278 tkr (10 748)
 • Periodens resultat uppgick till -496* tkr (39 543) motsvarande -0,2 kr per aktie (14,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 889 tkr (10 366)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2020-06-30 till 1 004 700 tkr (1 014 000) en minskning med -15 500 tkr (37 800) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om 1 020 200 tkr.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 ggr (4,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 58,0 % (58,4)
 • EPRA NAV uppgick till 168,7 kr (162,6)

Perioden januari - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 30 053 tkr (29 578)
 • Driftnettot uppgick till 29 656 tkr (29 007), vilket resulterade i en överskottsgrad på 98,7 % (98,1)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 22 395 tkr (21 819)
 • Periodens resultat uppgick till 7 252* tkr (49 396) motsvarande 2,7 kr per aktie (18,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 655 tkr (20 804)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2020-06-30 till 1 004 700 tkr (1 014 000) en minskning med -15 500 tkr (37 800) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om 1 020 200 tkr.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,6)
 • Belåningsgraden uppgick till 58,0 % (58,4)
 • EPRA NAV uppgick till 168,7 kr (162,6)

*Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till -15 500 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 37 800 tkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Mälaråsen AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
[email protected] 

Robin Englén, verkställande direktör, Mälaråsen AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected] 

Mälaråsen AB (publ) i korthet
Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Upplands Motor. Upplands Motor är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag och ett modernt familjeägt bolag med drygt 800 anställda. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 oktober 2016.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com 


Om Mälaråsen

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Webbplats
www.malarasen.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Mälaråsen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]