Mälaråsen AB delårsrapport januari - mars 2022

Perioden januari - mars 2022

  • Hyresintäkterna uppgick till 15 492 tkr (15 068)
  • Driftnettot uppgick till 15 682 tkr (15 006), vilket resulterade i en överskottsgrad på 96,97 % (94,50)
  • Förvaltningsresultatet1 uppgick till 10 970 tkr (11 173)
  • Periodens resultat2 uppgick till 26 549 tkr (10 116) motsvarande 9,87 kr per aktie (3,76)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 585 tkr (10 266)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 163 200 tkr (1 094 600)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,30 ggr (4,89)
  • Belåningsgraden uppgick till 48,76 % (52,60)
  • NRV uppgick till 236,68 kr (207,91)

1Avviker negativt mot föregående period på grund av höjd ränta i och med förra årets refinansiering.

2Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna avseende räntederivat till 20 782 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 0 tkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

 

Oskar Wigsén, tf. verkställande direktör, Mälaråsen AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

[email protected]

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022. För mer information gällande Mälaråsen AB, vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Mälaråsen

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Webbplats
www.malarasen.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Mälaråsen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]