REG

Teckningsoptioner av serie TO1 nyttjades till cirka 54,7 procent och JonDeTech Sensors AB (publ) tillförs cirka 13,4 MSEK

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2022. Totalt nyttjades 31 795 039 Teckningsoptioner av, motsvarande cirka 54,7 procent av Teckningsoptioner, för teckning av 31 795 039 aktier till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs JonDeTech cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

 

Teckningsperioden för nyttjande av Teckningsoptioner pågick under perioden från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av Teckningsoptionerna fastställdes till 0,42 SEK.

 

Totalt nyttjades 31 795 039 Teckningsoptioner för teckning av 31 795 039 aktier, innebärandes att cirka 54,7 procent av utestående Teckningsoptioner nyttjades för teckning av aktier.

 

Nyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske omkring 24 februari - 2 mars 2023.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

 

Genom nyttjandet av Teckningsoptioner ökar antalet aktier i JonDeTech med 31 795 039 aktier, från 89 912 251 aktier till totalt 121 707 290 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 215 127,985365 SEK, från 3 436 224,513430 SEK till 4 651 352,498795 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 26,12 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

VD Dean Tosic kommenterar:

"Jag vill rikta ett stort tack till alla som har tecknat sig i TO1 och särskilt till de ägare som varit med bolaget under många år och tålmodigt väntat på det stora genombrott vi uppnådde i november. Att vi i rådande marknadsläge får detta förtroende från så många ägare är något som sporrar oss och ger ytterligare kraft till att leverera på den strategi vi lagt för bolaget. Jag är väldigt nöjd över att vi nu kan fortsätta industrialiseringen av JIRS30 och exekveringen av vår marknadsplan för hela vår produktportfölj, inte minst det senaste tillskottet JIRS40 där vi nyligen erhöll bolagets första orders."

Rådgivare

 

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.

För mer information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70