JonDeTechs outsourcade produktionsflöde levererar nu fullskaliga paneler med JIRS30 sensorelement- ett viktigt steg på vägen mot Engineering Samples

Sedan JonDeTech erhöll Working Samples av nanosensorelementet JIRS30 den 11 november 2022 har allt fokus legat på nästa steg i utvecklingen, Engineering Samples. För att nå dit krävs repeterbarhet i det slutgiltiga produktionsflödet för högvolymstillverkning med ett låst grundrecept. Nu har bolaget erhållit leverans av sensorelement med ES-potential, som även möjliggör utskick av sensorelement till kunder.

Leveransen från Varioprint innehöll 6 ark i fullskaligt A3-format, alla färdigställda i det slutgiltiga produktionsflödet. Från och med nu kommer Varioprint med regelbundenhet att leverera nya paneler. Detta innebär ett viktigt steg i den fortsatta processen mot Engineering Samples och det slutgiltiga målet att få fram kommersiella sensorer. Nu vidtar mätning och analyser för att förbättra processerna och identifiera antalet fungerande sensorelement. Då redan nu genomförda tester visar på ett positivt volymutfall av funktionella sensorer kommer JonDeTech att kunna skeppa mindre volymer för tester och utvärdering i pågående kunddialoger. Med förbättrad yield kommer Engineering Samples snart uppnås och volymer successivt att öka över tid.

 

 

- I och med att vi nu har erhållit positivt utfall i de fullskaliga körningarna har sannolikheten för att vi inom kort kommer att ha färdigställda Engineering Samples ökat dramatiskt, säger Leif Borg, COO JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Borg, COO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70