JonDeTech Sensors AB ingår tilläggsavtal till finansieringsavtalet med Nordic Growth Opportunities 1 och säkrar fortsatt tillgång till finansiering

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag ingått ett tilläggsavtal ("Tilläggsavtalet") till finansieringsavtalet med Growth Opportunities 1 ("Investeraren") som offentliggjordes den 29 april 2023. Som ett resultat av Tilläggsavtalet har JonDeTech fortsatt tillgång till finansiering från Nordic Growth Opportunities 1.

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 29 april 2023 är dagar då Investeraren har handlat för mer än 20 procent av den dagliga volymen av Bolagets aktier som handlats på Nasdaq First North Growth Market exkluderade från beräkningen vid fastställande av teckningskursen för aktier som emitteras under finansieringsavtalet. Genom Tilläggsavtalet höjs tröskeln om 20 procent till 25 procent. Inga andra ändringar har gjorts. Blankning är förbjuden.

Tilläggsavtalet är resultatet av förhandlingar på armlängds avstånd mellan parterna. Ändringen möjliggör för Bolaget att fortfarande få tillgång till finansiering med stöd av avtalet även om vissa av Investerarens villkor i finansieringsavtalet inte formellt är uppfyllda.

Som beskrivs närmare i pressmeddelandet från den 29 april 2023 har JonDeTech åtagit sig att avropa trancher om minst 6 miljoner kronor under finansieringsavtalet. Hittills har 4 miljoner kronor av detta åtagande utnyttjats.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

 

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70