REG

JONDETECH SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMAN OCH PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING

Styrelsen i JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget") har beslutat senarelägga Bolagets årsstämma, från den 4 maj 2023 till den 25 maj 2023. Publicering av årsredovisningen för 2022 senareläggs till den 4 maj 2023. En kallelse till årsstämman den 25 maj 2023 publiceras genom separat pressmeddelande.

Styrelsen har tillsammans med ledningen i Bolaget beslutat att senarelägga årsstämman för 2023. Årsstämman flyttas från den 4 maj 2023 till den 25 maj 2023. Vidare senareläggs publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 från den 13 april 2023 till den 4 maj 2023. Anledningen till senareläggningen är att Bolaget behöver ytterligare tid för arbetet med årsredovisningen och för efterföljande förberedande åtgärder inför årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70