REGMAR

JonDeTech erhåller en andra design win och ny order avseende JIRS40 från kinesiska Yoyon

JonDeTech har fått erhållit ytterligare en design win från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Även denna design win är avsedd för användning inom smarta lås, dock av en annan Tier 1 OEM än vid den tidigare annonserade designvinsten. Detta är JonDeTechs andra designvinst och order med den förpackade sensorn JIRS40. Ordervärdet ligger på 54 000 USD.

Designvinsten är relaterad till JIRS40 hård- och mjukvarukomponenter utvecklade av JonDeTech.

 

Zhuhai Yoyon Electronic Technology Co., Ltd. är ett kinesiskt högteknologiskt företag med huvudkontor i Zhuhai City i Guangdong-provinsen. Företaget integrerar biometriska algoritmer vertikalt, utvecklar chip och sensorer samt genomför lösningsutveckling och produktion. De tillhandahåller högteknologiska och kostnadseffektiva biometriska lösningar inom fingeravtryck, ansiktsigenkänning, fingerådra och röstavtryck samt produkter för olika områden, såsom smarta lås, val, banksäkerhetsprodukter och smarta internkommunikationssystem för byggnader. Och de har en betydande marknadsandel inom dessa områden. De är också kända för att vara Kinas teknikcenter för elektroniska smarta lås.

 

- Att vi nu på kort tid har lyckat erhålla två design wins och orders avseende JIRS40 visar både att det är en konkurrenskraftig produkt och att vår inriktning mot närvarodetektion ligger helt rätt i tiden. I takt med att portföljen stärks tror jag att vi kommer att se många fler affärsmöjligheter, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

 

JIRS40 är en paketerad sensorprodukt som passar väl in i och kompletterar de existerande produkterna i JonDeTechs portfölj. Utöver sensorns goda egenskaper avseende pris och prestanda fungerar den mycket bra tillsammans med bolagets patenterade mjukvara för närvarodetektion (wake on approach).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

 

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023 kl. 13.50.

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70