REG

Valberedningens förslag till nyval av ledamöter i styrelsen vid extra bolagsstämma 5 april i Imsys AB (publ)

Punkt 8 - Val av nya styrelseledamöter

Valberedningen föreslår till nyval av styrelseledamöter Per Ekman och Bengt Edlund.

 

Per (Pelle) Ekman är född 1954,

Utbildning från Journalisthögskolan Stockholm 1977-1979 samt avlade 1977 fil kand examen i engelska, svenska och statskunskap vid Linköpings universitet.

Erfarenhet:

Pelle Ekman har under 40 år arbetat i media- och kommunikationsbranschen varav 30 år som chef inom privat, statlig och egen konsultverksamhet i Sverige och utomlands. Ekman har mångårig erfarenhet av kommunikativt utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser. Han har suttit i redaktionsledningarna på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, i TV 4:s programledning samt som kommunikationsdirektör ingått i Kriminalvårdens ledningsgrupp. Sedan 2019 är Ekman verksam som konsult med fokus på branding, webbutveckling och kommunikationsstrategi.

 

Bengt Edlund är född 1958

Erfarenhet:

Bengt Edlund har lång erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling av elektroniska system på global basis. Under sina 40 år i halvledar- och HMI-industrin har han innehaft ledande befattningar i stora USA-baserade företag och genomfört affärer i storleksordningen 400M - 1 000M SEK i kapacitet som verkställande direktör. Bengt har startup-erfarenhet inom området för halvledare - IP - försäljning, PV-växelriktare och inom medicinteknik. Bengts senaste uppdrag var hos Neonode där han under sju år skötte direkt- och distributionsförsäljning, produktledning och affärsutveckling till globala kunder som HP, Samsung, Epson och Amazon.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Waern, Verkställande Direktör

[email protected] 

+46 703 228 663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och smarta sensorer, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB