REG

Valberedningen för Imsys föreslår nyval av revisor vid årsstämman

Valberedningen för Imsys AB (publ) föreslår att årsstämman den 31 oktober 2023 beslutar om nyval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB ("BDO") som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. BDO har meddelat att, under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Hanna Sewén kommer att utses till huvudansvarig revisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn

Verkställande Direktör, Imsys AB (Publ)

E-post: [email protected], Mobil: 0703-228663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena rymdapplikationer, bildigenkänning, mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

I Imsyskoncernen finns också företaget ForensIQ One som arbetar med digital forensik.

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB