REG

Teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas till cirka 25 procent och Imsys AB tillförs cirka 1,2 MSEK

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2022. Totalt nyttjades 1 379 675 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 25 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av
1 379 675 aktier till en teckningskurs om 0,89 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Imsys cirka 1,2 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 23 januari 2023 till och med den 3 februari 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 0,89 SEK.

Interimsaktier

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i Imsys med
1 379 675 aktier, från 26 288 851 aktier till totalt 27 668 526 aktier. Aktiekapitalet ökar med 137 967,53 SEK, från 2 628 885,61 SEK till 2 766 853,14 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO3 uppgår utspädningen till cirka 5 procent baserat på antalet aktier efter nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Imsys AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3.

För ytterligare information:

Jonas Wærn, Verkställande Direktör

[email protected]

+46 703 228 663

Om Imsys AB (publ):

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

 

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och mailadress [email protected].


Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB