REGMAR

Nya kunder och ökat intresse för Imsys AB (totalt ordervärde ca $4,000)

Nya ordrar har kommit in från helt nya kunder: GlobalNet Electronics Limited i Kina samt Turkiska EKOS Electric, inklusive en ny förfrågning från IPR Trading i Dubai.

Dessa tre nya affärsmöjligheter är ett resultat av det försäljningsfokus Imsys har arbetat med hela våren. Det gäller utökade affärer för den äldre produkten IM3000. Den initiala affären med GlobalNet är endast på ca $2,500 men Imsys siktar på att öka samarbetet framgent efter att kunden installerat dessa första 22 enheter. Leverans sker sista veckan i september och affären slutegleras kort därefter.

EKOS Electric är också en liten leverans, bestående av tre produkter av en mer avancerad version av IM3000, en så kallad "Trace adapter", varje enhet kostar ca $500. Omgående leverans även här, och produkterna kommer att användas i deras testlaboratorium.

Gällande IPR Trading är det en förfrågan av ett par produkter att utvärdera och testa framgent.
Vidare ser vi ökat intresse för vår nya produkt IM4000 på marknaden och fortsätter att vässa säljinitiativen även här. IM4000 är den 'dual core'-processor med en plattformsoberoende och mycket dynamisk hårdvara som lmsys lanserade i vintras.

För kontakt:

Jonas Wærn, VD

+46 703 22 86 63

[email protected]

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB