REGMAR

Ny order till Imsys på 650,000 SEK

Imsys' norska kund NEO Monitors AS placerar en ny order av produkten IM3000 med leverans under andra halvan av 2024. NEO Monitors AS har varit kund i flera år och lägger nu en order på ytterligare 400 mikroprocessorlösningar till ett totalt värde av 650,000 SEK. 

"NEO Monitors AS förlänger samarbetet med Imsys med en ny order. Vi har köpt denna teknologi från Imsys under flera år och är mycket nöjda med samarbetet" säger Sourcing Manager Albert Graff Øverby på NEO Monitors AS.

Betalningen sker med kontanta medel efter varje leverans (ca 50 per månad mellan augusti 2024 t o m maj 2025).

Denna information är sådan information som Imsys AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-11-27 16:50 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Waern, Verkställande Direktör
[email protected] +46 703 228 663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB