REGMAR

Imsys vidare i EU-projektansökan

Imsys är antagna för steg två, och representerar Sverige, gällande "Key Digital Technologies Joint Undertaking" tillsammans med ett par Svenska Universitet och andra teknikföretag.

Gruppen arbetar med fokus på "Low energy" och skall skicka in slutlig ansökan den 19:e september.

Projektet är en del av EU:s "Key Digital Technologies"-initiativ. Mer information finns på hemsidan: https://www.kdt-ju.europa.eu/

För frågor, vänligen kontakta:

Jonas Wærn, VD

[email protected] 0703-228663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai.

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB