REG

Imsys AB tecknar samarbetsavtal med världsledande rymdbolag

Frontgrade Gaisler, världsledande inom Embedded Computer systems för "harsh environments", och Imsys AB har slutit ett samarbetsavtal med fokus på hur acceleratorteknik från Imsys kan anpassas och integreras i Gaislers rymdmikroprocessorer.

Detta gemensamma projekt mellan två svenska teknikföretag, har möjlighet att göra betydande framsteg inom rymdteknik inom två nyckelområden - att förbättra AI i rymdapplikationer samt att använda acceleratorteknik för att optimera systemdesign.

"Att få samarbeta tillsammans med Frontgrade Gaislers expertkompetens är en win-win som kommer att hjälpa Imsys AB att tillhandahålla bättre lösningar och öppna upp nya marknadsmöjligheter inom rymdprodukter, 'rugged applications', militära applikationer och AI.", säger Jonas Wærn, VD för Imsys AB. "Detta är Imsys första kund för vår nya accelerator och av stor strategisk och kommersiell betydelse för oss. Samarbetet kommer att fokusera på att verifiera Imsys design samt dess 'on silicon'-konstruktion."

"Möjligheten att integrera Imsys-acceleratorn i våra mikroprocessorer ligger i linje med Gaislers engagemang för att utveckla rymdtekniken", säger Sandi Habinc, General Manager på Frontgrade Gaisler. "Att integrera AI-beräkningselement i rymdavioniksystem är ett viktigt fokus för våra framtida produkterbjudanden."

Frontgrade Gaisler and Imsys Collaborate to Integrate AI into Space Technology | Frontgrade

Fullständig pressrelease (på Engelska) bifogas.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn

Verkställande Direktör, Imsys AB (Publ)

E-post:   [email protected],  Mobil: 0703-228663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena rymdapplikationer, bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

I Imsyskoncernen finns också företaget ForensIQ One som arbetar med digital forensik.


Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB