REG

IMSYS AB: Publicering av Årsredovisningen 2021-2022

Styrelsen i Imsys har beslutat fastställa Bolagets Årsredovisning för verksamhetsåret 2020-2021. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande. Den kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida inom kort.

Bolaget påminner om Imsys Årsstämma 2022 som hålls den 20 oktober. Kallelsen och handlingar med förslag till beslut, finns tillgängliga för nedladdning på Imsys hemsida; www.imsystech.ai, flik investors.

Vid styrelsens fastställande av Årsredovisning 2021-22, har den underskrivits av Magnus Stuart eftersom han då var registrerad hos Bolagsverket som Imsys verkställande direktör. Jonas Waern har som offentliggjordes den 1 september tillträtt uppdraget som Imsys VD den 19 september.  

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Ledamot i styrelsen

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50 är bolagets Mentor.

 


Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB