REGMAR

Imsys AB publicerar sin Bokslutskommuniké för 2022-23

Styrelsen och verkställande direktören för Imsys AB (publ), 556213-1614, får härmed avge sin årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Det senaste halvåret har präglats av olika marknadsförings- och säljaktiviteter och vi ser fram emot ännu mer tid spenderad framför kunder med våra nya, såväl som med våra existerande, produkter.

Resultatet under räkenskapsåret

Verksamhetsåret 2022-2023 har resulterat i goda resultat inom fem områden:

  • Full lansering av IM4000
  • Snart färdigställt arbete (tillsammans med Rymdstyrelsen) gällande bolagets Accelerator.
  • Framgångsrikt arbete med patent och immaterialrätter. Bolagets fem patentansökningar bedöms ha goda möjligheter att få bra patentskydd efter godkännandeprocesser.
  • Förstärkta distributörsrelationer i Nordamerika via samarbetsavtal tillsammans med Telesis Innovation med målsättning att expandera försäljningen av IM3000 och introduktion av IM4000
  • Företrädesemissionen samt Teckningsoptionerna som genomfördes framgångsrikt under räkenskapsåret tillförde Bolaget 31,5 MSEK före emissionskostnader.

Fullständig Årsredovisning bifogas.

Årsstämman kommer genomföras den 31:e oktober, mer information inför den finns på bolagets hemsida; Imsys.ai.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn

Verkställande Direktör, Imsys AB (Publ)

E-post:   [email protected],  Mobil: 0703-228663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena rymdapplikationer, bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar inom access och säkerhet, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

I Imsyskoncernen finns också företaget ForensIQ One som arbetar med digital forensik.


Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB