REG

Imsys AB (Publ) senarelägger kvartalsrapporten för Q2 till den 29 december 2023

Med anledning av Imsys pågående företrädesemission väljer företaget att senarelägga kvartalsrapporten Q2 från den 19:e till den 29:e december 2023.

För ytterligare information:

Jonas Wærn, Verkställande Direktör

E-post: [email protected], telefon: +46 70 322 8663

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom bland annat rymdapplikationer och artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digital delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai

Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], telefon 08-503 015 50 är Imsys Mentor.

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB