IMSYS AB: Delårsrapport för 1:a kvartalet (maj-juli)

 • Ökad försäljning, förbättrade marginaler och stärkt intresse från nya Imsys-kunder
 • Teckningsoptioner 4 genomfört, framgångsrik företrädesemission samt ny kortsiktig finansiering klar
 • ForensIQ One lanserar sin tredje produkt inom digital forensik samt har nya leads

Verksamhetsårets första kvartal, 1 maj 2023 - 31 juli 2023 har bestått av stort fokus på säljaktiviteter med ansökningar till olika upphandlingar och RFQ:er (bland annat den Imsys vann under slutet av augusti: "Nya applikationer i rymden" hos Rymdstyrelsen).

För verksamhetsårets första kvartal redovisar Imsys följande resultat (KSEK):

 • Omsättning uppgick till 83 (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 067 (-3 169)
 • Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 3 289 (3 404)
 • Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 94% (62,5%)
 • Resultat i kronor per aktie uppgick till -0,02 (-0,20)

Väsentliga händelser efter bokslutstidpunkten

Fortsatt försäljning av IM3000 samt intensiv marknadsbearbetning. Fördjupat samarbete med ForensIQ One där vi nu har ett antal leads framförallt i den Sydamerikanska marknaden men också intressenter från Europeiska polismyndigheter (augusti och september).

Positivt att vi kommer att ha Rymdstyrelsen att dels verifiera vår teknik samt dels garantera att vi får ca 30 manmånader helt finansierade.

I framtidens sensorer och kameror i rymden kommer stora mängder data genereras (bildanalys exempelvis) som behöver analyseras och förbättras innan det skickas ned till jorden. Detta kan Imsys teknik göra i satelliten och därför spara bandbredd och processingtid.

Med tillgång till en beräkningsaccelerator i satellitens hårdvara kan applikationerna ombord bli mer avancerade och över tid även innehålla våra AI-baserade bildförbättrings- och grafikanalysalgoritmer.

Projektet kommer att förbereda Imsys accelerator för användning i, och tillsammans med, processorer för rymdbruk. Vi för redan diskussioner med övriga privata företag inom detta ekosystem och arbetar hårt på att öka merförsäljningen i och med detta erkännande.

Summering

 • Företrädesemission, samt nytt lån med ekonomisk stabilitet för företaget (september)
 • Nya leads för ForensIQ One (september)
 • Nya kunder för Imsys (augusti)
 • Imsys går vidare i EU-ansökan (augusti)
 • Imsys vinner projektansökan för Rymdstyrelsen (augusti)
 • ForensIQ One lanserar ny version av "Case Investigator" (juli)
 • Samarbetsavtal mellan Telesis Innovation och Imsys angående distribution och marknadsföring i USA (juni)

Hela kvartalsrapporten bifogas, samt finns även på hemsidan imsys.ai.

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2023 kl. 15:15 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn

Verkställande Direktör, Imsys AB (Publ)

E-post:   [email protected],  Mobil: 0703-228663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena rymdapplikationer, bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

I Imsyskoncernen finns också företaget ForensIQ One som arbetar med digital forensik.


Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB