Ferroamps VD och styrelseledamot köper teckningsrätter i bolagets företrädesemission

Ferroamps VD, Kent Jonsson, köper 285 000 teckningsrätter i företagets företrädesemission.  Teckningsrätterna som finns tillgängliga för försäljning hos Carnegie säljs av Ferroamps grundare Björn Jernström som avser använda likviden för att finansiera sin egen teckning i emissionen.

Claes Mellgren som är ny styrelseledamot i Ferroamp har köpt 95 314 stycken teckningsrätter.

- Ferroamp är på en fantastiskt spännande resa där vi nu skalar upp produktionen för att möta den stora efterfrågan som finns på våra system. Med intäkterna från nyemissionen kommer vi att kunna fortsätta att utveckla vår produktportfölj och inte minst vårt erbjudande inom frekvensstödstjänster.   Jag ser det som en fantastisk möjlighet att nu även personligen kunna investera i företaget, säger Kent Jonsson.

Björn Jernström, som grundat Ferroamp och är Bolagets CTO, sålde teckningsrätter till Kent Jonsson.

- Jag kommer använda pengarna för att själv kunna utnyttja så många av mina kvarvarande teckningsrätter som möjligt. Förutsättningarna för vår systemlösning och smarta styrning av solceller, energilagring och elbilsladdning har aldrig varit bättre, och utvecklingen har bara börjat, säger Björn Jernström.

Även den nyblivne styrelseledamoten Claes Mellgren har köpt teckningsrätter, 95 314 stycken.

Teckningen i företrädesemissionen inleddes den 29 maj och avslutas den 13 juni. Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen sker omkring den 14 juni. Leverans och handel i nya aktier sker omkring den 26 juni. 

Länk till anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets webbplats samt Carnegie Investment Bank AB:s (publ) webbplats, www.carnegie.se.

IR Kontakt:
Fredrik Breitung, CFO, 070-340 76 79

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

För mer information besök: www.ferroamp.com 


Om Ferroamp

Ferroamp AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. 

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Fredrik Breitung CFO [email protected] 070 - 340 76 79