Riktad emission stärker livsmedelsverksamhetens rörelsekapital

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 200 miljoner aktier till kurs 0,008 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 12 juni 2018. Emissionen tillför cirka 1,6 MSEK.

Emissionen genomförs för att dels underlätta, dels påskynda tillväxten i ExeoTechs snabbväxande livsmedelsverksamhet. Emissionslikviden kommer framförallt att gå till LPES Foods, Vita Delicious och Österhagen glass.

LPES Foods, livsmedelsgrossistverksamhet i Sverige, har under årets fem första månader ökat sin omsättning med cirka 37 %. I maj ökade omsättningen med 16 % och bolaget uppnådde för första gången positivt resultat. För att kunna hantera den starka tillväxten behöver bolaget tillföras ytterligare rörelsekapital samt genomföra ett antal kapacitetshöjande investeringar. Detsamma gäller för systerbolaget Vita Delicious som uppvisar god tillväxt och positivt resultat för hela perioden. Även här finns behov av att stärka rörelsekapitalet.

Österhagen glass, som uppvisat god tillväxt men fortsatt negativt resultat, står nu i begrepp att ingå avtal med ett antal externa glasskiosker. Dessa avtal kommer att högst väsentligt öka försäljningen och förbättra resultatet men ställer samtidigt krav på ökat rörelsekapital och kapacitetshöjande investeringar.

I en kommentar säger ExeoTechs verkställande direktör Jesper Birgemo, "Tillväxten för våra livsmedelsverksamheter är fantastiskt positiv men också en utmaning, då det gäller att hantera det ökade behovet av rörelsekapital men även kunna genomföra de investeringar som behövs för att öka vår kapacitet, framförallt avseende lagring och distribution. Denna emission möjliggör att tillväxten kan fortsätta samtidigt som det gör att Österhagen får en rejäl möjlighet att lyftas till en ny nivå som gör att verksamheten kan nå lönsamhet."

KALMAR, SVERIGE, 13 juni 2018

För mer information kontakta:
Jesper Birgemo, VD/CEO, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, [email protected]
Jesper Birgemo, VD/CEO, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ) Tel 070-895 39 34


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899