Ny styrelse och VD utsedd i IndoKina Ventures

IndoKina Ventures AB, dotterbolag till ExeoTech, ett investeringsbolag fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, har vid en extra bolagsstämma utsett ny styrelse och VD.

Olle Andersson, född 1955, jurist, VD och ägare av C&R Partner AB, konsult inom compliance och risk inom finansbranschen, och tidigare bl.a. VD för Nordnet Pension, valdes till ordförande. Till ledamöter valdes Anders Vidhav, född 1967, sjöingenjör, VD och delägare i Star Lake Holding AB, som tillhandahåller vintertestmiljö för framförallt fordonsindustrin, och som tidigare varit VD för bl.a. Josab International AB (publ), ett vattenreningsbolag noterat på Aktietorget, Jesper Birgemo, född 1977, ekonom, VD för ExeoTech Invest AB (publ) samt Henrik von Essen, född 1963, civilekonom, styrelseledamot i ExeoTech Invest AB (publ) och VD för Hevonen Invest AB.

IndoKina Ventures styrelse har utsett Henrik von Essen till VD. Henrik, som även är ledamot i IndoKina Ventures AB och ExeoTech Invest AB (publ) var tidigare en av grundarna till Whitebeam Fund Marketing AB.

KALMAR, SVERIGE, 26 april 2018

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, [email protected]
Jesper Birgemo, VD/CEO, [email protected]
Henrik von Essen, VD/CEO IndoKina Ventures, xxxxx
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899