IndoKina Ventures genomför riktad emission inför inofficiell notering

IndoKina Ventures AB, dotterbolag till ExeoTech, är ett investeringsbolag fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, har som förberedelse inför att inom kort ansöka om att notera IndoKina Ventures på BeQuoteds OTC-lista, en inofficiell elektronisk handelsplats som möjliggör direkt handel via nätmäklare och banker, genomfört en riktad emission om cirka 1 MSEK till en handfull externa investerare. Efter emissionen uppgår ExeoTechs ägande i IndoKina Ventures till 57 % av kapitalet och 88 % av rösterna.

Inför ansökan om anslutningen till BeQuoteds OTC-lista kommer IndoKina Ventures att presentera en erfaren styrelse och VD samt omvandla bolaget till ett publikt (publ) bolag och anslutas till Euroclear. I samband med detta kommer även ExeoTechs aktieägare att bjudas in till att delta i en emission för att tillse att ExeoTechs aktieägare får möjlighet till en direkt exponering mot IndoKina Ventures.

Målsättningen för IndoKina Ventures är att bygga upp och utveckla en portfölj om fem till tio investeringar med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall portföljbolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.

IndoKina Ventures har per idag ett eget kapital om cirka 2,3 MSEK, likvida medel om cirka 1,2 MSEK och investeringar till ett värde om cirka 1,1 MSEK fördelat på tre innehav. Ett innehav om cirka 20 % i Saigon Natural Foods Ltd (en mindre Vietnambaserad exportorienterad livsmedelsgrossist, vars konkurrensfördel är kvalitetssäkring), ett innehav om cirka 30% i HB May Co. Ltd (ett mindre Vietnambaserat snabbväxande konfektionsföretag), samt ett innehav om cirka 8 % i La Petite International (pte) Ltd, ägarbolaget till La Petite Epicerie Saigon Ltd (tillverkar och säljer sylt, honung, torkad frukt och te framförallt för de lokala marknaderna Vietnam och Kambodja). IndoKina Ventures är även engagerat i bildandet av en ny te- och kaffeproducent, Indochina Tea Company Ltd, baserad i Ho Chi Minh City, Vietnam.

KALMAR, SVERIGE, 18 april 2018

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, [email protected]
Jesper Birgemo, VD/CEO, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ) Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899