REG

Exeotech Invest (ETIN) sätts i konkurs

I tidigare pressrelease meddelade bolaget att vi skulle arbeta med att finna en partner som kunde vara intresserade av vårt underskott och aktieägare. Vi har inte lyckats. Med anledning av detta har bolaget lämnat in en konkursansökan.

31 juli 2020

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899