REG

Exeotech Invest (ETIN) har ingått ett avtal, avsikstförklaring/LOI

I en pressrelease den 9 oktober 2019 meddelade den nya styrelsen, vald den 4 oktober 2019 följande:

"Det absolut viktigaste arbetet i bolaget är att hitta en långsiktig partner med tydlig tillväxtpotential och en stark resultat- och balansräkning som kan skapa ett "nytt" mycket stabilt och långsiktigt bolag".

Exeotech Invest har något som är mycket attraktivt på marknaden, ett stort underskott samt en börsplats. För bolag som har stora vinster och samtidigt har behov av extern finansiering genom att verka i en noterad miljö är detta ett mycket attraktivt alternativ.

Arbetet med att hitta en partner till bolaget är i full gång och vi har stora betydande förhoppningar om att vi skall lyckas hitta en sådan. Lyckas vi med detta blir Exeotech Invest ett helt annat bolag med en stabilitet, förutsägbarhet och ekonomisk styrka som kommer att skapa "riktiga" mervärden för aktieägarna."

Arbetet med att finna en framtida partner har nu resulterat i att bolaget har ingått ett avtal - avsiktsförklaring/LOI med ett bolag som är helt inriktat på fastighetsmarknaden och detta innebär i sammandrag:

  • ETIN köper aktierna i bolaget mot utgivande av reverser.
  • Parterna är överens om att priset för aktierna är 200 mkr vilket fastställs genom en DD
  • Bolaget äger rätt att kvitta sitt lån mot aktier i ETIN genom en kvittningsemission
  • Avtal mellan parterna skall utformas och undertecknas senast den 13 mars 2020
  • Parterna skall sträva efter att affären till fullo skall vara genomförd senast den 30 april 2020
  • ETIN skall innan affären kan genomföras fullt ut ta fram ett årsbokslut för år 2019
  • Det aktuella Bolaget svarar för att kapitalisera upp ETIN, för att betala kortfristiga skulder och samtidigt säkra fortsatt drift och utveckling.

Givet att ovan beskrivna transaktion genomförs fullt ut skapas ett "nytt" mycket starkt bolag som kan agera med kraft på den starka och intressanta fastighetsmarknaden och därigenom skapa betydande mervärden för sina ägare, på ett helt annat sätt än i tidigare verksamhet.

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Bifogade filer

ExeoTech_Pressrelease.pdf

Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899