Teckningsoptioner av serie TO1 i Euroafrica har omräknats och nyttjandeperioden inleds idag den 1 mars 2023

2023-03-01

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") emitterade under april 2021, i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market, teckningsoptioner av serie TO1. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 ska omräkning av både teckningskurs och antal aktier varje teckningsoption berättigar till genomföras i samband med emissioner av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mot bakgrund av den emission av units med företrädesrätt som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2022, vars utfall kommunicerades den 14 december 2022,  har teckningskursen räknats om till 5,54 SEK, och antalet aktier varje teckningsoption berättigar teckning till har räknats om till 1,5. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den idag den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Stängningskursen för Euroafricas aktie den 28 februari var cirka 0,56 SEK.

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") emitterade under april 2021, i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market, teckningsoptioner av serie TO1. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 ska omräkning av både teckningskurs och antal aktier varje teckningsoption berättigar till genomföras i samband med emissioner av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mot bakgrund av den emission av units med företrädesrätt som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2022, vars utfall kommunicerades den 14 december 2022,  har teckningskursen räknats om till 5,54 SEK, och antalet aktier varje teckningsoption berättigar teckning till har räknats om till 1,5. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den idag den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Stängningskursen för Euroafricas aktie den 28 februari var cirka 0,56 SEK.

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") emitterade under april 2021, i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market, teckningsoptioner av serie TO1. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 ska omräkning av både teckningskurs och antal aktier varje teckningsoption berättigar till genomföras i samband med emissioner av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mot bakgrund av den emission av units med företrädesrätt som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2022, vars utfall kommunicerades den 14 december 2022,  har teckningskursen räknats om till 5,54 SEK, och antalet aktier varje teckningsoption berättigar teckning till har räknats om till 1,5. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den idag den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Stängningskursen för Euroafricas aktie den 28 februari var cirka 0,56 SEK.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger efter omräkning rätt att teckna en komma fem (1,5) nya aktier i Bolaget. Teckningskursen för att nyttja teckningsoptionerna av serie TO1 är efter omräkning 5,54 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med idag den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO1 finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.euroafricadigitalventures.com

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 1 mars 2023 - 31 mars 2023.

Teckningskurs: 5,54 SEK per nyttjad teckningsoption.

Emissionsvolym: 1 562 500 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande emitteras
2 343 750 aktier vilket tillför Bolaget cirka 8,7 MSEK, före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 29 mars 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 93 750,00 SEK, från
1 267 110,08 SEK, till 1 360 860,08 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 2 343 750 från
31 677 752 aktier till 34 021 502 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 6,89 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 31 mars 2023.

För ytterligare upplysningar:

Lotta Tjulin, VD, Euroafrica Digital Ventures AB
Mail: [email protected]

www.euroafricadigitalventures.com

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. För mer information, gå in på www.euroafricadigitalventures.com.


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission