Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) har fastställts till 0,15 SEK per aktie

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") emitterade 6 335 550 teckningsoptioner av serie TO2 i samband med Bolagets företrädesemission i december 2022. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO2 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North under mätperioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 0,75 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 0,22 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,15 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.euroafricadigitalventures.com.

Rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB Tel: +46 8 5030 1595
E-post: [email protected]

För ytterligare information:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 7 03862497

Euroafrica Digital Ventures AB (publ):
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission