REGMAR

Rättelse: Beslut från Nasdaq Disciplinnämnd ålägger Bolaget vite om fem årsavgifter motsvarande 525 000 SEK

Rättelsen avser att det i föregående pressmeddelande framgick att vitesbeloppet från Nasdaq Disciplinnämnd uppgick till ca 700 000 SEK. Korrekt vitesbelopp ska vara 525 000 SEK.

Nasdaqs Disciplinnämnd har beslutat att vite ska utgå som påföljd. Vitesbeloppet är fem årsavgifter.

 

Euroafrica har sedan offentliggörandet av den kritiserade marknadskommunikationen som skedde den 10e november 2021 stärkt upp organisationen. På årsstämman 2022 kompletterades styrelsen med två nya ledamöter, båda med relevant erfarenhet inom ekonomi och juridik. Den nya styrelsen har utsett ny VD. Därtill har Bolaget bytt Certified Adviser.

 

Med undantag för Nasdaq har Bolaget inte mottagit någon fråga eller kritik från vare sig aktieägare eller någon annan part. Avsikten från Bolaget har alltid varit att följa god sed på aktiemarknaden.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Peter Persson, VD Euroafrica Digital Ventures AB

 

E-post: [email protected]

 

Telefon: +46 (0) 704402498

 

Certified Adviser, Mangold Fondkommission AB

 

 

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 10.55 CET.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

 


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission