Euroafricas teckningsoptioner av serie TO2 tas upp till handel

Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller Bolaget") teckningsoptioner av serie TO2 kommer, till följd av registreringen av företrädesemissionen hos Bolagsverket, att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 3 januari 2023 och handlas under kortnamnet "EURA TO2" med ISIN-kod SE0019173907.

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,75 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till 6 335 550. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Bolaget maximalt cirka 4,8 MSEK.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Euroafrica i samband med företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.

 

För ytterligare upplysningar:

Peter Persson, VD Euroafrica Digital Ventures AB
Mail: [email protected]
Telefon: +46 (0) 70 440 24 98

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. För mer information, gå in på www.euroafricadigitalventures.com.


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission